همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی و تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان
خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی و تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان

خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی و تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان ...

1397/12/13 ساعت 11:31
کد 64
ادامه خبر
در جستجوی خوانش قصدگرا
در جستجوی خوانش قصدگرا

در جستجوی خوانش قصدگرا ...

1397/12/13 ساعت 11:22
کد 63
ادامه خبر
ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه
ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه

ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه ...

1397/12/12 ساعت 14:08
کد 62
ادامه خبر
تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن
تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن

همایش ملی قرآن و هنر ...

1397/12/12 ساعت 14:02
کد 61
ادامه خبر
خوانش تکاملی ابر متن
خوانش تکاملی ابر متن

همایش ملی قرآن و هنر ...

1397/12/11 ساعت 14:31
کد 60
ادامه خبر
تعارض هنر و اخلاق در آزمون ابراهیم؟
تعارض هنر و اخلاق در آزمون ابراهیم؟

همایش ملی قرآن و هنر ...

1397/12/11 ساعت 14:24
کد 59
ادامه خبر
خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن
خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن

خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن ...

1397/12/9 ساعت 11:42
کد 58
ادامه خبر
شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن
شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن

شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن دکتر سید رضی موسوی گیلانی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن" خواهند پرداخت ...

1397/12/9 ساعت 11:26
کد 57
ادامه خبر
Conference on the Glorious Qur’an and Art
Conference on the Glorious Qur’an and Art

Conference on the Glorious Qur’an and Art ...

1397/8/3 ساعت 11:21
کد 56
ادامه خبر