همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی و تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان
خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی و تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان

استاد محمد علی رجبی عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و استاد نقاشی در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه بحث درباره موضوع: "خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی " خواهند پرداخت همچنین حجت الاسلام استاد عبدالکریم بهجت پور عضو هیئت علمی گروه علوم قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش قرآن کریم ...

استاد محمد علی رجبی
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و استاد نقاشی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه بحث درباره موضوع: "خلق آثار تجسمی با مضامین قرآنی " خواهند پرداخت
همچنین حجت الاسلام استاد عبدالکریم بهجت پور
عضو هیئت علمی گروه علوم قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه بحث درباره موضوع: "تمثیل مفاهیم قرآنی در فیلمنامه و داستان" خواهند پرداخت

1397/12/13 ساعت 11:31
کد 64
لینک خبر
بازخورد