همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
در جستجوی خوانش قصدگرا
در جستجوی خوانش قصدگرا

استاد منصور براهیمی مدرس و پژوهشگر ادبیات نمایشی در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "در جستجوی خوانش قصدگرا" خواهند پرداخت ...

استاد منصور براهیمی
مدرس و پژوهشگر ادبیات نمایشی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "در جستجوی خوانش قصدگرا" خواهند پرداخت

1397/12/13 ساعت 11:22
کد 63
لینک خبر
بازخورد