همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه
ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه

استاد علی عباسی استاد تمام دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه " خواهند پرداخت ...

استاد علی عباسی
استاد تمام دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "ساز و کار روایت در قرآن؛ نماد و نه نشانه " خواهند پرداخت

1397/12/12 ساعت 14:08
کد 62
لینک خبر
بازخورد