همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن
تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن

استاد علیرضا هاشمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان و استاد خوشنویسی در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن" خواهند پرداخت ...

استاد علیرضا هاشمی نژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه باهنر کرمان و استاد خوشنویسی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "تحلیل تحولات فرمی در خوشنویسی قرآن" خواهند پرداخت

1397/12/12 ساعت 14:02
کد 61
لینک خبر
بازخورد