همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
خوانش تکاملی ابر متن
خوانش تکاملی ابر متن

استاد احمد شهدادی مدرس حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی مدرسه اسلامی هنر در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "خوانش تکاملی ابر متن" خواهند پرداخت ...

استاد احمد شهدادی
مدرس حوزه و دانشگاه، عضو هیئت علمی مدرسه اسلامی هنر
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "خوانش تکاملی ابر متن" خواهند پرداخت

1397/12/11 ساعت 14:31
کد 60
لینک خبر
بازخورد