همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن
خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن

دکتر علیرضا قائمی نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن" خواهند پرداخت ...

دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "خلق و درک هنر در چارچوب معنایی قرآن" خواهند پرداخت

1397/12/9 ساعت 11:42
کد 58
لینک خبر
بازخورد