همایش ملی قرآن و هنر
صفحه اصلی آرشیو اخبار گالری فراخوان ارسال آثار رسانه های دیگر ارتباط با ما
شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن
شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن

شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن دکتر سید رضی موسوی گیلانی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن" خواهند پرداخت ...

شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن

دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
در همایش قرآن کریم و هنر به ارائه مقاله ای با موضوع: "شیوه تحقیق زیبایی شناسی از منظر قرآن" خواهند پرداخت

1397/12/9 ساعت 11:26
کد 57
لینک خبر
بازخورد